keyboard_arrow_up

In de kijker

Nieuwe website: www.digitaalatwork.be

Deze dynamische en flexibele oefenomgeving helpt inburgeraars om samen met een begeleider geïntegreerd te oefenen aan talige en digitale vaardigheden die nodig zijn in hun zoektocht naar een job. Lees er meer over.

Nieuwe website: www.sleutelenaanlezen.be

Op deze site vind je heel wat ideeën om te werken aan een effectief leesbeleid voor je klas- en schoolpraktijk. Lees er meer over.

Voluit taal
  • Voluit taal is een handboek taaldidactiek waarin wetenschappelijke inzichten over hedendaags, uitdagend en taalkrachtig onderwijs concreet vertaald worden in de praktijk aan de hand van zeven didactische principes.
Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren

Werkt blended onderwijs ook voor meer kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterde (NT2-)cursisten? En zo ja, hoe pak je het aan? Wij deden er onderzoek naar en kwamen zo tot het BLEND-UP model.

 

Professionalisering

Het vormersteam van het CTO biedt professionele ondersteuning aan al wie wil werken aan kwaliteitsvol taalonderwijs en taalbeleid. Dat doen we door de bevindingen uit eigen en ander onderzoek te vertalen in proces- en praktijkgerichte ondersteuning van leerkrachten, directies en schoolteams. Die ondersteuning bieden we enerzijds in de vorm van langlopende (taalbeleids)trajecten maar ook in de vorm van workshops in ons open aanbod of op aanvraag.

 

Onderzoek

Al 30 jaar formuleert het CTO eigentijdse oplossingen voor actuele vraagstukken op het kruispunt van taal, onderwijs en samenleving. Hiertoe voert het CTO maatschappelijk relevant onderzoek uit rond de thema's geletterdheid, taalverwerving, taalbeleid en evaluatie.

 

Materialen

Het CTO is meer dan een onderzoekscentrum. Wat we als CTO leren uit het onderzoek dat we voeren, maar ook uit internationaal onderzoek, vertalen we zo veel mogelijk in handige didactische materialen en evaluatietools. Onze materialen zijn praktisch bruikbaar in de klaspraktijk, maar ook in de voorschoolse en de buitenschoolse context. 

Blijf je graag op de hoogte van al onze initiatieven?