in de kijker

Rapporten SONO-onderzoek talenbeleid  staan online

Al meer dan tien jaar werken scholen in Vlaanderen een talenbeleid uit om de taalontwikkeling van leerlingen te stimuleren, en sinds 2014 screenen ze ook de taalvaardigheid Nederlands van instromende leerlingen. Benieuwd naar hoe schoolteams dat precies doen, waarom we verschillen zien tussen scholen, of welke effecten talenbeleid heeft op de taalvaardigheid van leerlingen? Antwoorden op die en nog meer vragen lees je in de rapporten op onze website.

Blijf je graag op de hoogte van al onze initiatieven?

Volg dan onze Facebookpagina of abonneer je op onze nieuwsbrief.

 

Professionalisering

Het vormersteam van het CTO biedt professionele ondersteuning aan al wie wil werken aan kwaliteitsvol taalonderwijs en taalbeleid. Dat doen we door de bevindingen uit eigen en ander onderzoek te vertalen in proces- en praktijkgerichte ondersteuning van leerkrachten, directies en schoolteams. Die ondersteuning bieden we enerzijds in de vorm van langlopende (taalbeleids)trajecten maar ook in de vorm van workshops in ons open aanbod of op aanvraag.

 

Onderzoek

Al 30 jaar formuleert het CTO eigentijdse oplossingen voor actuele vraagstukken op het kruispunt van taal, onderwijs en samenleving. Hiertoe voert het CTO maatschappelijk relevant onderzoek uit rond de thema's geletterdheid, taalverwerving, taalbeleid en evaluatie.

 

materialen

Het CTO is meer dan een onderzoekscentrum. Wat we als CTO leren uit het onderzoek dat we voeren, maar ook uit internationaal onderzoek, vertalen we zo veel mogelijk in handige didactische materialen en evaluatietools. Onze materialen zijn praktisch bruikbaar in de klaspraktijk, maar ook in de voorschoolse en de buitenschoolse context.