Version française.

Het Belgisch Genootschap voor Byzantijnse Studies (BGBS) is opgericht in 1956, met als doel "de Byzantijnse studies in de breedste betekenis van het woord te promoten", zoals het in de statuten staat. De initiatiefnemers en eerste leden waren Henri Grégoire, Paul Van den Ven, Gérard Garitte, François Halkin, Pierre Lambrechts en Paul Orgels. Kort daarop sloten zich daarbij aan: Charles Delvoye, Emile De Strycker, Paul Devos, René Draguet, François Masai en E. Amand de Mendieta.

De voorbije 50 jaar zijn ongeveer 150 academici, verbonden aan Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen, lid geworden van het Genootschap.

Nieuwe leden kunnen hun interesse kenbaar maken aan de voorzitter en vervolgens officieel voorgedragen worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Het BGBS fungeert als nationaal communicatieplatform voor wie de Byzantinistiek als centraal of perifeer onderzoeksdomein beoefent en organiseert jaarlijks een studiedag, afwisselend aan een Nederlandstalige en een Franstalige instelling. Daarop worden zowel gevorderde als beginnende onderzoekers aan het woord gelaten.

Het BGBS is lid van de Association Internationale des Etudes Byzantines.