You are here: Home

Leuven Centre for Irish Studies LCIS

 

The Leuven Centre for Irish Studies (LCIS), officially launched on the 22nd of March 2010, is a multi- and interdisciplinary research centre of the Humanities and Social Sciences of the Katholieke Universiteit Leuven. It is the result of close cooperation between the Katholieke Universiteit Leuven and the Leuven Institute for Ireland in Europe.

The Centre has three objectives: first, to stimulate cooperation between researchers from Irish universities and from the Association of the Katholieke Universiteit Leuven; second, to conduct research in the traditional fields of Irish Studies as well as in research areas related to the Irish context; and finally, to promote cultural events in cooperation with the Leuven Institute for Ireland in Europe.

Three research areas can be distinguished within the Leuven Centre for Irish Studies:

  1. Literature, History, Theology, Philosophy and Fine Arts
  2. Peace and Transformative Growth
  3. Economics, Business, Law, Innovation and Valorization

In these activities the Centre also supports the European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS).

The Leuven Centre for Irish Studies is located in the historic Irish College in Leuven.

We welcome you to visit our research centre, to contact us for cooperation in research and to attend our academic events.

 

Seoladh an Lárionad Lováin um Staidéir Éireannacha (LLSÉ) go hoifigiúil ar an 22ú Márta 2010. Is lárionad ildisciplíneach, idirdhisciplíneach é an Lárionad atá mar chuid de na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta sa Katholieke Universiteit Leuven agus the Leuven Institute for Ireland in Europe/Institiúid Lobháin thar ceann na hÉireann san Eoraip).

Tá trí chuspóir ag an Lárionad : ar an gcéad dul síos, ba mhaith leis an comhar a chothú idir lucht taighde ó ollscoileanna Éireannacha agus ó Chomhlachas Katholieke Universiteit Leuven; sa dara háit, ba mhaith leis an taighde a chur ar bun i réimsí traidisiúnta de Staidéir Éireannacha agus freisin i réimsí taighde atá bainteach leis an gcomhthéacs Éireannach; agus ar deireadh, ba bhreá leis imeachtaí cultúrtha a chur ar aghaidh i gcomhar leis an Institiúid Lováin thar ceann na hÉireann san Eoraip.

Is féidir trí réimse taighde a fháil i Lárionad Lováin um Staidéir Éireannacha:

  1. Litríocht, Stair, Diagacht, Fealsúnacht agus na Mínealaíona
  2. Staidéir maidir leis an tSíocháin agus leis an Bainistíocht Choinbhleachta
  3. Eacnamaíocht, Gnó, Dlí, Nuálaíocht agus Luachshocrú

 

Sna gníomhaíochtaí seo go léir, tacaíonn an Lárionad leis an European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS).

Tá Lárionad Lováin um Staidéir Éireannacha lonnaithe i gColáiste na nGael i Lováin.

Fearaimid fáilte Uí Cheallaigh romhaibh uile chuig ár lárionad taighde; ba bhreá linn cloisteáil uaibh maidir leis an gcomhar sa taighde agus beidh fáilte romhaibh más mian libh freastal ar na himeachtaí acadúla a bheidh ar siúl againn.

 

 

Prof. Dr. Hedwig Schwall

Prof. Dr. Jan Van Hove

Prof. Dr. Patrick Luyten 

Prof. Dr. Elke D'Hoker
 
 
 

 

 

Publications

studenten

 

Cultural Events

studenten
  • The Leuven Centre for Irish Studies supports the cultural events organized by the Leuven Institute for Ireland in Europe. Occassionally it will also contribute to these events by making an academic introduction. For more info, visit the website of the Leuven Institute for Ireland in Europe.

 

News and Events

PhD Seminar 2016

See pictures from the event

 

RISE Journal Launched

New journal available online

 

Irish Textiles

Call for contributions

Deadline 21st August

 

CFP ISE 8

Papers in honour of Prof. W. Huber

Deadline 20th June 2016