Voor de Letterenfaculteit van de KU Leuven is de wereld nooit te groot. Haar professoren en studenten zitten aan de bron en verplaatsen zich dagelijks via archeologische vondsten, schilderijen, literaire teksten en partituren, taaluitingen en beeldmateriaal in andere culturen en tijden, in taalgebruikers en kunstenaars, in de wereld. Zij durven daarbij de platgetreden paden te verlaten en zorgen via zorgvuldige contextualisering en analyse voor de broodnodige nuance.

De Faculteit wil in deze nieuwe lezingenreeks haar onderzoekers aan het woord laten en telkens ‘bekende’ onderwerpen vanuit nieuwe of verrassende perspectieven belichten. Als toehoorders worden we zo deelgenoot van het rijke universum dat haar opleidingen exploreren – het universum van de geschiedenis, archeologie, musicologie, kunstwetenschappen, culturele studies en Europese studies, japanologie, sinologie en arabistiek tot taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, vertalen, tolken, bedrijfscommunicatie en meertalige communicatie. De lezingenreeks wil nuanceren en verbeelden, verrassen en aanzetten tot ‘her-bronnen’.
 

© Bruno Vandermeulen, KU Leuven

De ‘nieuwe’ middeleeuwen

In een eerste lezingenreeks kijken we naar de middeleeuwen. Dat tijdvak staat te boek als een overgangsperiode, een tijd van cultureel en maatschappelijk verval tussen de hoogdagen van het Romeinse Rijk en de culturele heropleving van de renaissance. Deze lezingenreeks werpt een nieuw licht op de ‘donkere middeleeuwen’ door te focussen op de vele vernieuwingen in die periode. Onze professoren gidsen u langs muzikale, sociale, culturele en taalkundige nieuwigheden uit de middeleeuwen. Ze onthullen een maatschappij in beweging, met levendige sociale en religieuze debatten en laten u kennismaken met kunstenaars, musici en schrijvers die de kunsten grondig vernieuwden.

De lezingen vinden steeds plaats op woensdag om 13u30 in de Justus Lipsiuszaal van onze faculteit in Leuven (Blijde Inkomststraat 21). Elke lezing duurt anderhalf uur. Daarna is er tijd om vragen te stellen en koffie te drinken.
 

Lezingen

Over het ontstaan en de evolutie van de meerstemmigheid – Ignace Bossuyt
19 april 2017, 13u30, Justus Lipsiuszaal, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
Wellicht de meest spectaculaire en verstrekkende ingreep in de geschiedenis van de West-Europese muziek was het ontstaan van de meerstemmigheid of de polyfonie. 
> Meer over deze lezing en over Ignace Bossuyt

Het was alsof gans de wereld zich bevrijdde en het verleden afwierp… vernieuwing rond de eerste millenniumwende – Brigitte Meijns
26 april 2017, 13u30, Justus Lipsiuszaal, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
De middeleeuwen worden vaak beschouwd als een periode, geprangd tussen de glorie van Rome en de luister van de Renaissance, waarin weinig noemenswaardig gebeurd is. Nochtans onderging de westerse maatschappij tijdens die duizend jaar een ingrijpende transformatie. 
> Meer over deze lezing en over Brigitte Meijns

Is het Latijn van weleer het Engels van nu? Over de verhouding van de volkstalen en het Latijn in de middeleeuwen – Michèle Goyens
3 mei 2017, 13u30, Justus Lipsiuszaal, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
In de middeleeuwen moesten volkstalen zich positioneren tegenover het allesoverheersende Latijn. Deze verhoudingen doen sterk denken aan de huidige situatie van het Engels, dat steeds meer oprukt als de dominante taal in de wetenschap, maar ook in de alledaagse omgang.
> Meer over deze lezing en over Michèle Goyens

Over het begin van de Nederlandse literatuur – Geert Claassens
10 mei 2017, 13u30, Justus Lipsiuszaal, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
De titel van deze lezing suggereert dat we met grote helderheid zouden kunnen spreken over de aanvang van de literatuur in onze moedertaal. Maar schijn kan bedriegen. 
> Meer over deze lezing en over Geert Claassens

De haren van Maria Magdalena. Iconografie en spiritualiteit rond een vermeende zondares – Barbara Baert
17 mei 2017, 13u30, Justus Lipsiuszaal, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
Het Vaticaan gaat de status van Maria Magdalena opwaarderen. Maar wie is Maria Magdalena eigenlijk? En waarom wordt Maria Magdalena een ‘wildevrouw’ in de laat-middeleeuwse kunst?
> Meer over deze lezing en over Barbara Baert

De verbeelde middeleeuwen – Tom Willaert
24 mei 2017, 13u30, Justus Lipsiuszaal, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
Dankzij populaire romans en televisieseries zoals Game of Thrones zijn de middeleeuwen weer helemaal ‘in’. Maar bestaat er wel zoiets als ‘de middeleeuwen’? Of is deze historische periode altijd al het product geweest van een tijdsgebonden verbeelding?
> Meer over deze lezing en over Tom Willaert
 

© Bruno Vandermeulen, KU Leuven

Kostprijs

U betaalt €75 voor de hele reeks, of €15 per lezing.
Bent u lid van een Letterenalumnikring, personeelslid van KU Leuven of emeritus? Dan betaalt u €10 per lezing of €50 voor het hele pakket. 
Studenten betalen €5 per lezing.
Online inschrijven


Praktisch

Wanneer: Op woensdag van 13u30 tot 16u00 (inclusief koffie na de lezing)
Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van de Faculteit Letteren in Leuven (Blijde Inkomststraat 21)
Parking: Parking Ladeuze bevindt zich op 400m van de Faculteit Letteren. Meer info over parkeren in Leuven vindt u hier.
Meer info: Heeft u nog vragen? Contacteer ons dan per mail.